Medewerkers coachen op persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling van medewerkers, een belangrijk onderdeel van uw bedrijf
Speel je een actieve rol in de ontwikkeling van je medewerkers, dan toon je vertrouwen en zorg je voor de toekomst van je bedrijf maar ook voor het welzijn van je medewerkers.

Wanneer medewerkers zich ontwikkelen zijn ze gemotiveerder, productiever en het vergroot de loyaliteit naar de organisatie. Speel je een actieve rol in de ontwikkeling van je medewerkers, dan toon je vertrouwen en zorg je voor de toekomst van je organisatie. Dit is niet alleen goed voor de toekomst van je bedrijf, maar ook voor het welzijn van je medewerkers. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan – zo blijkt uit recent onderzoek – leiden tot het vertrek.

Persoonlijk Ontwikkel Plan ( POP)

Voor de medewerkers is het van belang betrokken te zijn bij het opstellen van hun persoonlijk ontwikkelplan (POP). Stimuleer daarom de eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers. Laat hen eerst zelf bepalen wat zij denken nodig te hebben. Je kan hen daar vervolgens in faciliteren. Bijvoorbeeld door je personeel de ruimte en tijd te geven om artikelen te lezen, video’s en lezingen te bekijken, workshops, seminars en trainingen te volgen of andere manieren te vinden om hun vaardigheden zelfstandig te ontwikkelen. Laat hen vervolgens met elkaar delen wat ze hebben geleerd. 

Een opleiding? Of toch iets anders...

Opleidingen vragen vaak om een flinke investering in tijd en geld. Als werkgever kun je dat niet altijd opbrengen en ook voor de werknemer is het in de huidige drukke tijd niet altijd mogelijk voldoende tijd vrij te maken voor een opleiding. Gelukkig zijn er voldoende andere mogelijkheden om je personeel te ontwikkelen. Steeds meer bedrijven zetten die in als alternatief of aanvulling op traditionele opleidingen.

Denk eens aan begeleiding door een coach. Een coach begeleidt de werknemer bij het behalen van betere resultaten. Dat gebeurt in het ideale geval door een ervaren collega of een externe deskundige. Het is ook mogelijk dat de leidinggevende deze rol op zich neemt, maar het nadeel hiervan is dat er dan geen sprake is van gelijkwaardigheid. Dit is een belangrijke voorwaarde voor effectieve coaching, omdat de werknemer zich kwetsbaar moet kunnen opstellen. Met name bij thema’s die te maken hebben met bijvoorbeeld: zelfbeeld , stijl van leidinggeven, valkuilen herkennen, balans vinden tussen werk en privé, grenzen leren stellen en dergelijke lopen met de leidinggevende al gauw stroef. Daar komt bij dat er voldoende vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende moet zijn.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn een aantal terreinen waar ontwikkeling mogelijk is: 

Wat zijn de mogelijkheden ?

U kunt tal van interventies inzetten, gericht op het specifieke deel waar ontwikkeling gewenst is. Gericht op kennis en vaardigheden zijn er volledige opleidingen en cursussen en trainingen.

Coaching is juist meer gericht op bewustwording van eigen gedrag of valkuilen, het herkennen van kernkwaliteiten of thema’s die te maken hebben met zelfbeeld, omgaan met kritiek of moeite met de balans tussen werk en privé. Ook thema’s als persoonlijk leiderschap of het vinden van de stijl van leidinggeven die bij jou en je medewerkers past kunnen heel goed aan bod komen. 

Al eens gedacht aan coaching met inzet van paarden ? Paarden zijn zonder oordeel, leven in het hier en nu en zijn met hun spiegelend gedrag snel in staat om door te dringen tot de kern. Coachen met paarden is een mooie methode voor die mensen die het moeilijk vinden om onder woorden te brengen wat er aan scheelt. Gesprekken aan tafel zijn vaak lastig, maar door met de paarden aan het werk te gaan komt men vaak verrassend snel tot inzicht. Voor veel mensen een nieuwe manier van werken, maar wellicht een manier die goed past bij het unieke karakter; het net anders denken dan anderen in uw bedrijf. 

 

Benieuwd? Neem contact op voor het stellen van vragen of een vrijblijvende kennismaking

Coaching met paarden; een unieke manier van naar binnen kijken
Deel deze blog

Deel deze blog!

Vond jij deze blog leuk om te lezen? Laat het weten aan vrienden of familie! Of bewaar hem zodat je het later nog eens terug kunt lezen.

Allergie vanuit NEI bekeken

Een allergie vanuit NEI bekeken

Allergieën komen steeds vaker voor. Heeft dit alleen te maken met onze voeding en omgeving ? Of probeert ons lichaam ons iets duidelijk te maken ? Met NEI zoeken we naar de diepere oorzaak.

Lees meer...

Angelique Driesen

info@praktijkepona.nl
+31 6 14 21 78 96

Praktijk Epona

Voorkoopstraat 3, 
4112NM Beusichem